hogan rebel outlet hogan uomo outlet hogan outlet online hogan scarpe outlet scarpe hogan outlet outlet hogan outlet outlet hogan calvin klein baratos ck baratos calvin klein baratos calvin klein barato ropa interior calvin klein barata bragas calvin klein baratas

Naše kvalifikace

Ing. Jitka Čočková

2008 členka prezídia Komory soudních znalců ČR, o.s.
2008 předsedkyně sekce CENNÉ PAPÍRY Komory soudních znalců ČR, o.s.
2007 místopředsedkyně prezídia Asociace pro devizový trh
2006 jmenování členkou znalecké komise Městského soudu v Praze v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, nehmotného majetku a cenných papírů (spolupůsobení při jmenování znalců, ověřování jejich odborné kvalifikace a při přípravě opatření na úseku kontroly znalecké činnosti)
2000 specializační kurz „Oceňování duševního vlastnictví“ (Institut oceňování majetku při VŠE, Praha)
1999 rekvalifikační kurz „Likvidátor – Správce konkursní podstaty“ (Unioninform, s.r.o., Praha)
1997 – 1999 specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování cenných papírů (Institut oceňování majetku při VŠE, Praha)
1996 – 1998 specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniku (Institut oceňování majetku při VŠE, Praha)
1997 kurz „Mezinárodní bankovnictví“ (Commerzbank AG, Frankfurt am Main)
1996 kurz „Úvěry a úvěrové analýzy“ (Bankovní institut ČNB, Praha)
1996 kurz „Finanční deriváty“ (J.P.Morgan, Praha)
1996 kurz „Zahraniční cenné papíry“ (ČNB & Banque de France, Praha)
1995 Workshop „Funkce finančních trhů“ (Austrian Bankers´College international, Weissenbach)
1995 seminář „Anti-Money Laundering“ (Federal Reserve Systém, Praha)
1994 kurz „Mezinárodní finanční řízení“ (KPMG Peat Marwick, Praha)
1993 kurz „Bankovnictví a burzy“ (KPMG Deutsche Treuhand Grupe, Nové Strašecí))
1992 praxe u Deutsche Bundesbank (Frankfurt am Main)
1984 absolventka Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské (Ostrava)
1983 studentská praxe u Berliner Bank (West Berlin)

Doc. Ing. Richard Drechsler, CSc.

Přehled působení – údaje o odborné praxi:

2007 – 2008 Etický výbor Asociace fondů a asset managementu České republiky
2005 – 2008 ORION CAPITAL MANAGEMENT investiční společnost, a. s., místopředseda představenstva
2001 správce konkursní podstaty Krajského soudu a Městského soudu v Praze
2001 znalecká kancelář
2001 koncesní oprávnění pro oceňování majetku pro věci movité, věci . . . nemovité , nehmotný majetek , finanční majetek , podnik
2001 – 2004 M&A a.s , člen skupiny M&A international plc. , člen představenstva
2001 člen České komory správců majetku v České republice ČKSM
1999 – 2001 člen předsednictva UNIS ČR (Unie investičních společností ČR)
1998 školitel na doktorandském studiu Vysoké školy ekonomické v Praze fakulty financí a účetnictví pro obor finance
1996 znalec Městského soudu v Praze pro obor : ekonomika , odvětví : ceny a odhady se zvláštní specializací cenných papírů (průkaz znalce:310/96)
1993 konzultant Katedry mikroekonomie a mat. metod v ekonomii fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
1993 – 1999 člen Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
1991 – 2001 investAGe, a.s., investiční společnost, generální ředitel
1991 – 1993 Fakulta sociálních věd University Karlovy, Katedra ekonomie
1990 – 1992 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta výrobně ekonomická, Katedra podnikového managemennu
1976 – 1990 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta řízení, Katedra teorie řízení
1973 – 1976 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta řízení (částečný úvazek)
1974 – 1992 Externí spolupráce s podniky v rámci aplikací řešení výzkumných úkolů a poradenské činnosti
1975 – 1976 ÚVVTŘ
1974 – 1975 UVTR
1973 – 1974 Institut poradenství ČSKVŘ
1970 – 1973 FEL ČVUT Praha

Vzdělání:

1991 Kurz „The enterprise in Transition“ pořádaný The Economic

Development Institute of the World Bank (závěrečné zkoušky – certifikát)

1991 Kurz na přípravu specialistů pro finanční a kapitálový trh organizovaný Burzou cenných papírů Praha
1986 Doc.) habilitace, Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta řízení
1980 CSc.) vědecká aspirantura, Vysoká škola ekonomická, Fakulta řízení
1968 – 1973 Ing.) Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze. Obor: Kybernetika

Studijní a přednáškové pobyty v zahraničí:

1992 Studijní pobyt zaměřený na přípravu MBA kurzu Heriott Watt University, Glasgow University, Glasgow Business School, Stirling University Business School
1990 Studijní pobyt na Britských universitách
1987 Studijní a přednáškový pobyt na Státní universitě v Rize (1 měsíc)
1980 Dlouhodobý studijní pobyt na Stockholm School of Economics a Lindkoping University, Švédsko
1992 Přednášky pro kurzy „Professional Managers program“ (přednášky
finančního managementu) pořádané Midwest Universities Consortium For International Activities, Inc.
1991 Přednášky pro kurz „Management Development for Executives“
(přednášky v oblasti managementu a finančního řízení), pořádaný Georgetown University
1990 – 1991 Přednáškové pobyty na Strathclydské Universitě (Přednášky v MBA kurzech), St. Andrew University a MEDC Paisley College (semináře)
1989 Přednáškový pobyt na MIU Moskva
1988 – 1989 Přednáškové pobyty na Humboltově universitě Berlín

Přehled publikační činnosti:

21 knihy, učebnice, skripta jako autor nebo spoluautor
23 vědecké publikace, články
35 podíl na vybraných výzkumných úkolech a řešení
Leave a Comment
outlet hogan hogan rebel saldi hogan rebel donna hogan scarpe outlet hogan rebel junior hogan interactive uomo ck baratos calzoncillos calvin klein calvin klein baratos comprar calvin klein baratos calzoncillos calvin klein boxers calvin klein baratos